Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Lekárnička a postup ošetrenia

 

  Lekárnička imageimage
 
image Rany imageimage
image Najdôležitejšie je zastaviť krvácanie. Obvykle stačí priložiť sterilnú gázu, obvínadlom mierne stiahnuť a zaviazať. Na menšiu ranku priložte náplasť. Nikdy sa rany nedotýkajte prstami.
 
image Pokiaľ hrozí vykrvácanie imageimage
image Pokiaľ krv vystrekuje z rany prúdom, stlačte otvorenú tepnu priamo v rane (napíklad aj prstami, prípadne obvínadlom) a urýchlene privolajte lekársku pomoc. Čas priškrtenia tepny označte na pevne priviazanom lístku.
 
image Vykĺbenia, zlomeniny imageimage
image Nikdy sa ich nesnažte napraviť. Raneného nechajte ležať v kľude a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade nutnosti ak je potreba raneného preniesť, upevnite končatinu do dlahy, ruku do trojcípej šatky.
 
image Podvrtnutie imageimage
Vyžaduje chladný obklad z octanu hlinitého. Končatinu treba nechať v kľude vo vodorovnej polohe.
 
image Ďaleko od cesty imageimage
image
Ak ste ďaleko od cesty a treba raneného preniesť, riaďte sa obrázkami.

image
 
image Spáleniny imageimage
Na menšie popáleniny prikladajte studené obklady. Pravidelne ich vymieňajte pokiaľ to ranenému prináša úľavu. Z popálených miest dajte dolu hodinky, prstene, náušnice, a podobne. Na väčšie popáleniny prikladajte sterilnú gázu, nič iné. V 15 minútových intervaloch podávajte studené nápoje.
 
image Úpal imageimage
Postihnutého dopravte na chladné miesto alebo aspoň do tieňa. Uvoľnite mu oddev, na hlavu, tvár a hrudník mu prikladajte studené obklady a podávajte studené nápoje
 
image Uštipnutie hadom imageimage

Jediným voľne žijúcim jedovatým hadom je u nás vretenica. Jej uštipnutie je bolestivé a spôsobuje lokálne sčervenanie. Jedovaté hady chovajú však ľudia aj ako domáce zvieratá, ktoré môžu utiecť. Dokonca aj v trópoch, kde žije mnoho druhov jedovatých hadov, je smrť po uštipnutí hadom zriedkavá.

Príznaky:
- jedna alebo dve bodné ranky
- bolesť a opuchlina v postihnutej časti

Postihnutého upokojte. Okolie rany vyčistite a na ranu priložte sterilné obväzy, ktoré slúžia aj na označenie miesta uštipnutia.  Poranenú končatinu znehybnite, a to dolnú končatinu celú naširoko zloženými trojrohými šatkami, hornú končatinu vložte do závesu ramena a naširoko zloženou šatkou ju prifixujte k telu. Počkajte na sanitku, alebo postihnutého odvezte do nemocnice.

Dôležité upozornenie!
Postihnutého uložte na chrbát a upokojte ho. Postihnutú končatinu nedvíhajte nad úroveň srdca (hrudníka).

 
image Zapichnutie trieskyimageimage

Do kože sa  môžu ľahko zapichnúť malé kúsky dreva, kovu alebo skla. Triesky treba odstrániť, pretože bývajú znečistené a môžu spôsobiť infekciu.Za normálnych okolností sa trieska dá ľahko vytiahnuť. Ak však koniec triesky nevidíte, musí ju odstrániť lekár alebo zdravotná sestra, pretože ju môžete zatlačiť hlbšie, prípadne zlomiť, čo sťažuje jej neskoršie vybratie.
Okolie triesky umyte mydlom a vodou. Pinzetu vysterilizujte nad plameňom zápalky alebo zapaľovača. Pinzetu nechajte vychladnúť. Sadze neutierajte a koncom pinzety sa ničoho nedotýkajte. Koniec triesky zachyťte pinzetou čo najbližšie pri koži. Vyťahujte ju jemne v opačnom smere, ako vnikla do kože. Ak sa trieska zlomí, nepokúšajte sa ju ďalej vyťahovať, ale vyhľadajte lekársku pomoc.

Dôležité upozornenie!  
Triesku nikdy neodstraňujte násilne. Pravidelne sa dávajte očkovať proti tetanu.

 
image Podvrtnutie imageimage

Vzniká pri nadmernom natiahnutí alebo až roztrhnutí väzov spájajúcich kosti v kĺbe. Niekedy sa môže za podvrtnutie nesprávne považovať zlomenina. Ak máte pochybnosti, poranenie ošetrite ako zlomeninu.

Príznaky
- silná bolesť v poranenom kĺbe
- modrofialová krvná podliatina v postihnutej oblasti
- opuchnutie okolia poraneného kĺbu; niekedy vzniká postupne. Obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Ak je poranený členok alebo koleno, postihnutý sa ťažko postaví.

Postihnutého uložte do pohodlnej polohy a ranenú končatinu dajte na vyvýšené miesto. Ak je úraz čerstvý, na postihnuté miesto priložte studený obklad a nechajte ho pôsobiť asi 30 minút. Zníži sa tým prietok krvi a zmierni sa opúchanie a bolesť. Poranený kĺb omotajte hrubšou vrstvou vaty; najvhodnejšia je vinutá vata. Vatu fixujte mäkkým ovínadlovým obväzom, pričom nechajte určitú voľnosť, pretože opuchlina sa bude zväčšovať. Pri poranení zápästia, lakťa alebo ramena ruku vložte do závesu ramena. Vyhľadajte lekársku pomoc, pretože na dôkladné vyšetrenie postihnutého miesta bude pravdepodobne potrebný röntgen.

 
image Bodnutie včelou, osou imageimage

Niektoré druhy hmyzu, napríklad včely, nechávajú po bodnutí žihadlo zapichnuté v koži. Človeka obyčajne viac vyľakajú, než ohrozia.
Ak je žihadlo zapichnuté v koži, vyberte ho pinzetou. Pinzetu pred použitím vysterilizujte. Žihadlo zachyťte pinzetou čo najbližšie pri koži a vytiahnite ho. Dávajte pozor, aby ste z jedovatého vačku na žihadle nevytlačili do kože ďalšiu dávku jedu. Na zmenšenie bolesti a na obmedzenie opuchliny priložte studený obklad. Postihnutú časť tela nechajte v pokoji. Ak máte o zdravotnom stave postihnutého nejaké pochybnosti, vyhľadajte lekársku pomoc.

Dôležité upozornenie!  
Ak postihnutého uštipla včela do hrdla alebo ak je na daný typ jedu citlivý (alergický), mäkké tkanivá v hrdle rýchlo opuchnú a utvoria v dýchacích cestách prekážku, ktorá bráni dýchaniu. Postihnutému dajte vypiť studenú vodu alebo cmúľať kus ľadu a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa mu začne ťažko dýchať, uložte ho do stabilizovanej polohy. Keď sa začínajú prejavovať príznaky šoku, vyhľadajte lekársku pomoc.

 
image Popálenie kože slnečným žiarenímimageimage

Pri nadmernom opaľovaní môžu vzniknúť rozsiahle popáleniny, v ťažkých prípadoch až s pľuzgiermi. Aj slnečné lúče, ktoré prenikajú cez oblaky a odrazia sa od svetlých plôch, napr. snehu, betónu, bielych stien, môžu byť dostatočne intenzívne na to, aby spôsobili popáleniny. Preto je pri pobyte na slnku nevyhnutné používať krémy s ochrannými filtrami. Takáto ochrana je dôležitá najmä u detí.

Príznaky:
- postihnutá koža je veľmi citlivá
- sčervenanie kože s možnou tvorbou pľuzgierov; koža je na dotyk horúca

Postihnutého upozornite, aby sa skryl do tieňa, a dajte mu vypiť veľa tekutín. Ak je popálenie kože mierne, bolesti možno zmierniť špeciálnymi krémami po opaľovaní. Ak máte nejaké pochybnosti o zdravotnom stave postihnutého alebo ak má postihnutý pľuzgiere, vyhľadajte lekársku pomoc.

Dôležité upozornenie!  
Nikdy sa nezdržiavajte na slnku bez dostatočnej ochrany proti nadmernému žiareniu.

 
image Potničkyimageimage

Ide o podráždenie kože  vznikajúce v dôsledku úporného potenia sa v horúcom prostredí. Ak na vysoké teploty prostredia nie ste zvyknutý, vyhýbajte sa príliš namáhavej činnosti a pitiu horúcich nápojov. Poteniu možno čiastočne zabrániť nosením voľného bavlneného odevu. Ak sa vám vytvoria potničky, sprchujte sa studenou alebo vlažnou vodou. Neumývajte sa mydlom a dôkladne sa poutierajte do sucha. Postihnuté miesta môžete natrieť tenkou vrstvou tekutého púdru, ktorý zmierni svrbenie.

 
image Mdloby, bezvedomie imageimage
Uvoľnite postihnutému oddev z krku, zakloňte mu hlavu, snažte sa uvoľniť horné dýchacie cesty. Vyhľadajte čo najskôr lekársku pomoc.
 
image Kardiopulmonálna resuscitácia pre laikov podľa ERC 2005imageimage
Európska rada pre resuscitáciu (ERC) je asociácia profesionálnych pracovníkov medicíny – anesteziológov, internistov, kardiológov a ďalších.
V roku 2005 oznámila nové odporúčania pre prvú pomoc v prípade zastavenia srdca a dýchania. Zmeny postupov sú založené na nových vedeckých dôkazoch a snahe zjednodušiť ich a pomôcť tak pri ich výučbe
a zapamätaní si.
Nové odporúčania sú pre laickú verejnosť. Príčiny primárneho zlyhania vitálnych funkcií u dospelých
a u detí sú rozdielne, preto sú aj rozdielne postupy
v resuscitácii (u dospelých zlyhanie srdca, u detí dusenie).

Základná podpora životných funkcií u dospelých (Adult BLS – Adult Basic Life Support)

  image

Algoritmus

1. Postihnutý v bezvedomí, nereaguje
2. Zakrič o pomoc
3. Spriechodni dýchacie cesty
4. Nie je prítomné normálne dýchanie?
5. Zavolaj RZP 112,155
6. 30 kompresií hrudníka
7. 2 umelé vdychy, 30 kompresií
Dospelí – puberta a vyššie
Miesto stlačenia – stred hrudnej kosti
Hĺbka stlačenia – približne 1/3 hĺbky hrudníka (4 – 5 cm)
Spôsob stlačenia – dlane oboch rúk
Pomer vdychov a stlačení 2 : 30 ( frekvencia kompresií 100/min.)
Uvoľnenie dýchacích ciest – manéver „head tilt – chin lift“ – podvihnutie sánky, mierny záklon hlavy (vytvorený podvihnutím sánky), pootvorenie úst

Postup pri základnej kardiopulmonálnej resuscitácii dospelých – od puberty vyššie

• Presvedčíme sa, či sú záchranca, postihnutý a okolostojaci v bezpečí

• Skontrolujeme či postihnutý reaguje:
– chytíme ho za plecia, jemne zatrasieme a nahlas sa spýtame: „Ste v poriadku?“

• Ak odpovedá:
– ponecháme ho v polohe v akej sme ho našli, ak nehrozí nebezpečenstvo,
– zistíme, čo sa stalo a zaistíme mu ďalšiu pomoc,
– pravidelne kontrolujeme stav postihnutého.

• Ak neodpovedá:
– zakričíme o pomoc,
– položíme postihnutého na chrbát na rovnú podložku a uvoľníme dýchacie cesty miernym záklonom hlavy – manéver „head tilt – chin lift“– (položíme jednu ruku na čelo, jemne zatlačíme a palec s ukazovákom použijeme na stlačenie nosa, avšak súčasne s ukazovákom a prostredníkom druhej ruky zdvihneme bradu tak, aby sa pootvorili ústa postihnutého).

• Udržujeme dýchacie cesty priechodné a zároveň zistíme, či postihnutý dýcha. Použijeme naše ľudské zmysly:
vidíme (sledujeme, či sa hrudník zdvíha),
počujeme (posluchom počúvame prúdenie vzduchu),
cítime (na tvári cítime vydychovaný vzdych postihnutého).
Pozor! Prvé minúty po zástave srdca môže postihnutý vydávať lapavé zvuky, chrčať a pod. Nezamieňame si preto tieto zvuky s normálnym dýchaním. Kontrolu vedomia a dýchania vykonáme do 10 sekúnd! Ak máme pochybnosti o normálnom dýchaní postihnutého, postupujeme tak, akoby nedýchal.

• Ak postihnutý dýcha:
– privoláme pomoc, ak sme sami alebo požiadame o to okolostojacich,
– sledujeme vedomie a dýchanie až do príchodu odbornej pomoci,
– podľa potreby ho pri netraumatickom poškodení uložíme do stabilizovanej polohy.

• Ak postihnutý nedýcha:
– zabezpečíme privolanie odbornej pomoci druhou osobou. Ak sme však sami odídeme privolať odbornú pomoc a čo najskôr sa vrátime, aby sme začali s oživovaním (resuscitáciou).

Resuscitáciu začneme:
- kľakneme si vedľa postihnutého,
- položíme spodok dlane na stred hrudníka postihnutého,
- spodok dlane druhej ruky priložíme na chrbát prvej ruky,
- prsty vrchnej ruky vpletieme pomedzi prsty spodnej ruky a tým sa zároveň uistíme, že tlak nebude prenášaný na rebrá postihnutého,
- nakloníme sa nad hrudník a pevnými vystretými rukami ho začneme stláčať do hĺbky 4 – 5 cm,
- po každom stlačení hrudník uvoľníme, avšak ruky zostanú položené na hrudi, aby nestratili kontakt s miestom stláčania,
- frekvencia masáže je 100/min. – necelé 2 stlačenia za 1 sekundu,
- doba stlačenia a uvoľnenia hrudníka by mala mať rovnaké časové trvanie.

• Kombinuj nepriamu masáž hrudníka s umelým dýchaním:
– po 30 stlačeniach hrudníka uvoľníme dýchacie cesty manévrom „head tilt – chin lift“ ,
– palcom a ukazovákom ruky, ktorá je položená na čele postihnutého, stlačíme mäkkú časť nosa, súčastne sa normálne nadýchneme a urobíme umelý vdych (ústa postihnutého sú pootvorené a brada pridvihnutá a ústa záchrancu dostatočne utesnia pery postihnutého, aby vzduch mohol prúdiť do jeho pľúc),
– po 2 umelom vdychu znovu položíme ruky na hrudník a stláčame ho 30x,
– cyklus opakujeme v pomere 30 stlačení : 2 vdychy,
– resuscitáciu neprerušujeme, až pokiaľ postihnutý nezačne spontánne dýchať.

Ak sa hrudník počas umelého dýchania nedvíha, pred ďalším pokusom o vdych:
- skontrolujeme ústnu dutinu postihnutého a odstránime prípadné prekážky (napr. cudzie telesá, zvratky),
- znovu skontrolujeme či je mierny záklon hlavy a podvihnutie brady dostatočné,
- vždy urobíme len 2 umelé vdychy a ďalej pokračujeme v stláčaní hrudníka 30x.
Ak sú prítomní viacerí záchrancovia, resuscitáciu vykonáva vždy len jeden záchranca a po asi 2 minútach sa vystriedajú, aby sa predišlo únave. Odporúčanie, aby vykonával resuscitáciu len jeden záchranca, vyplýva z toho, aby sa predišlo časovej strate pri pokuse vzájomne sa skoordinovať (najmä, keď sa záchrancovia nepoznajú).

Postup pri resuscitácii len s masážou srdca:

- ak nemôžeme alebo nechceme podávať umelé dýchanie, ihneď začneme poskytovať len samotnú masáž srdca,
- stláčame hrudník neprerušovane frekvenciou 100/min,
- masáž prerušíme iba vtedy, ak postihnutý začne spontánne dýchať.
V resuscitácii pokračujeme až pokiaľ:
- nepríde odborná pomoc,
- postihnutý nezačne spontánne dýchať,
- sa nevyčerpáme tak, že ďalej nevládzeme resuscitovať,
- neobjavia sa nezvratné známky smrti.

Základná podpora životných funkcií u detí (Paediatric BLS – Paediatric Basic Life Support)

Algoritmus

1. Postihnutý v bezvedomí, nereaguje
2. Zakrič o pomoc
3. Spriechodni dýchacie cesty
4. Nie je prítomné normálne dýchanie?
5. 5 iniciálnych vdychov
6. Naďalej nereaguje? (neprítomné známky krvného obehu)
7. 30 kompresií, 2 umelé vdychy
8. Po 1 minúte resuscitácie zavolaj RZP 112, 155 a pokračuj v KPR
Dojčatá a deti – 1 mesiac až puberta
Miesto stlačenia – dolná tretina hrudnej kosti (asi 1 prst nad dolným okrajom hrudnej kosti)
Hĺbka stlačenia – približne 1/3 hĺbky hrudníka
Spôsob stlačenia – 2 prsty, dlaň jednej ruky, dlane oboch rúk (v závislosti od veľkosti dieťaťa)
Pomer vdychov a stlačení 2 : 30 ( frekvencia kompresií 100/min.)
Uvoľnenie dýchacích ciest – manéver „head tilt – chin lift“ – podvihnutie sánky, mierny záklon hlavy (vytvorený podvihnutím sánky), pootvorenie úst

Postup pri základnej kardiopulmonálnej resuscitácii detí – 1 mesiac až puberta

• postup resuscitácie je podobný ako u dospelých (rozdielny postup určuje rozdielna etiológia primárneho zlyhania vitálnych funkcií),
• resuscitáciu u detí začíname 5 iniciálnymi (úvodnými) vdychmi ešte pred masážou srdca,
• ak dieťa naďalej nereaguje, kontrolujeme nepriame známky obehu – pohyby, kašeľ, normálne dýchanie,
• ak je záchranca sám, dieťa pred privolaním odbornej pomoci najprv 1 minútu resuscituje,
• v závislosti od veľkosti dieťaťa (nie veku) volíme aj spôsob stláčania 2 prsty, dlaň jednej ruky, dlane oboch rúk.
 
 
 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist