Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zaujímavosti :)

 

sestrička

Legenda o stvorení zdravotnej sestry

Keď Boh tvoril zdravotnú sestru, pracoval ešte aj na druhý deň v nadčasových hodinách. Tu sa objavil anjel a povedal: "Pane, už dlho pracuješ na tomto modele." Boh mu odpovedal: "Videl si dlhý zoznam špeciálnych želaní na objednávke? Zdravotná sestra musí byť produktívna, ľahko formovateľná, ale nie z plastu. Má mať nervy ako povrazy a široký chrbát, na ktorý sa dá všetko naložiť, ale pritom má byť jemná, aby sa v malých služobných miestnostiach cítila dobre. Musí naraz robiť 5 vecí a ešte vždy mať jednu ruku voľnú!" Anjel pokrútil hlavou a hovorí:"Šesť rúk? To sotva pôjde!" Boh odpovedal s vážnym hlasom: "Väčšmi ma bolí hlava z troch párov očí, ktorými uvidí cez všetky steny, aby sestra mohla naraz opatriť dve oddelenia na nočnej službe. Ďalší pár vzadu na hlave, aby mohla vidieť to, čo by sa chcelo skryť a čo musí bezpodmie- nečne vidieť. A prirodzene, jeden pár vpredu na tvári, ktorým by sa pozerala na pacientov s výrečným výrazom v očiach: Rozumiem vám, som tu pre vás..." Anjel ho potiahol za rukáv a hovorí: "Choď spať, Pane a ráno pracuj ďalej!" Boh mu odpovedal: "Nemôžem... Teraz som prišiel na to, že nemá byť nikdy chorá a musí sa sama uzdraviť. Musí chápať, že 10 izieb so 40 pacientami je 10 pracovných miest, ale znamená v skutočnosti len 5 sestier. Má mať radosť zo svojho povolania, ktoré si všetko žiada, ale je málo platené, musí pracovať v striedajúcich sa službách a byť spokojná s malým počtom voľných víkendov!" Anjel pomaly obišiel model zdravotnej sestry. "Materiál je priveľmi mäkký", vzdychal. "Ale za to pevný", odpovedal Pán. "Neveril by si, čo všetko vydrží". Na otázku, či vie aj myslieť, odpovedal so stvoriteľskou hrdosťou: "Nielen myslieť, ale aj usudzovať a uzatvárať kompromisy." Anjel sa dotkol tváre modelu: "Tu je trhlina, Pane. Vložil si veľa, priveľmi veľa do tohto modelu." Na to Boh zamyslene odpovedal: "To nie je trhlina, to je slza. Tečie pri smútku, sklamaní, bolesti, osamelosti alebo i ra- dosti. Slza je pretekajúci ventil."

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist