Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Prvá pomoc

Charakteristika prvej pomoci

  • Základná prvá pomoc – Prvá pomoc (PP) je súbor opatrení, alebo liečenie, ktoré sa pri poranení, alebo náhlom ochorení poskytne postihnutému ešte pred príchodom špecializovanej pomoci. Pretože predmety a materiály potrebné na prvú pomoc nie sú zväčša k dispozícii, treba často improvizovať. Prvá pomoc je bezprostredná, zväčša laická pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahradzuje lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Niekedy aj zdravotnícky pracovník (lekár, sestra, záchranár) v teréne poskytuje prvú pomoc na laickej úrovni ak nemá pri sebe žiadne vybavenie, alebo najviac ak autolekárničku. Povinnosť poskytnúť základnú prvú pomoc má každý, podľa svojich možností a schopností. Nikto nie je povinný poskytovať prvú pomoc ak by tým ohrozoval vlastný život.
  • Prvá pomoc sa postihnutému poskytuje – a) na záchranu života, b) na zabránenie zhoršenia stavu a zníženia výskytu komplikácií a c) na urýchlenie rekonvalescencie.
  • Zdravotnícka prvá pomoc – nadväzuje na základnú prvú pomoc a zahŕňa aplikáciu liekov, použitie diagnostických a liečebných prístrojov (elektrokardiograf, defibrilátor, ..) a ďalšie postupy, ktoré realizuje lekár.

Postup pri poskytovaní prvej pomoci

Postupnosť krokov pri poskytovaní prvej pomoci je potrebné prispôsobiť situácii. Ak nájdeme človeka ktorý nereaguje na slovné a bolestivé podnety, postupujeme spravidla nasledovne:

  1. Uvoľnenie dýchacích ciest
  2. Zastavenie krvácania (najmä v prípade rozsiahleho život ohrozujúceho)
  3. Dýchanie z úst do úst (v prípade zástavy dýchania)
  4. Masáž srdca (v prípade zástavy srdcovej činnosti)
  5. Privolanie odbornej zdravotníckej pomoci

 Uvoľnenie dýchacích ciest

Uvoľnenie dýchacích ciest dosiahneme ak postihnutého uložíme na rovnú podložku na chrbát, zakloníme mu hlavu a ústa otvoríme tlakom na bradu. Ak je ústna dutina zablokovaná nečistotami, je potrebné ju vyčistiť. Ak má protézu,je potrebné tiež ju vybrať. Metóda vyťahovania "zapadnutého jazyka" sa nepoužíva a je chybná, pretože dýchacie cesty sa uzavrú pri bezvedomí nielen priložením koreňa jazyka k zadnej stene nosohltana ale hlavne stratou napätia svalstva krku, tváre a aj jazyka. Preto na uvoľnenie nestačí len vytiahnutie jazyka o čo sa veľmi často snažia aj zdravotnícki pracovníci, ale jedine záklon hlavy, ktorý umelo obnoví napätie ochabnutého svalstva v tvárovej a krčnej oblasti a spriechodní dýchacie cesty.

Zastavenie krvácania

Zastavenie rozsiahleho krvácania je nutným predpokladom pre poskytnutie účinnej prvej pomoci. Postihnutého je nutné obhliadnuť a nájsť prípadné silné krvácanie. Krvácanie je život ohrozujúci stav, a už sa nevykonáva rozlišovanie medzi tepenným a žilovým krvácaním. Krvácanie zastavujeme priamim tlakom na ranu, a priložením tlakového obväzu. Pokiaľ toto nezastaví krvácanie, je nutné priložiť ešte jednu vrstvu na ranu spolu s eleváciou(zdvihnutím) končatiny nad úroveň srdca. Alternatívna metóda je stlačenie tzv.- tlakových bodov, ktorých je však veľa, preto sa už neučia. Postihnutý pri ošetrení leží.

 Obnova základných životných funkcií (resuscitácia)

 Obnova činnosti srdca

Pri zástave činnosti srdca vykonávame nepriamu masáž srdca. Postihnutého uložíme na rovnú a pevnú podložku. Hrudníka sa smie dotýkať iba spodná časť dlane jednej ruky. Ďlaň a prsty ruky musia byť zdvihnuté aby sa nedotýkali hrudníka. Druhá ruka sa opiera o prvú. Stlačenie hrudníka musí byť prudké a krátke (zatlačiť a hneď uvoľniť). Hĺbka stlačenie je u dospelých spravidla 3 - 5 cm. Počas stláčania hrudníka musia byť obe ruky vystreté a človek ktorý masáž vykonáva musí kľačať nad postihnutým, aby boli stlačenia dostatočne silné. Pri správnej nepriamej masáži srdca sa môže stať že sa rebrá odlomia od hrudnej kosti. Tomuto faktu treba prispôsobiť silu tlaku (tlačiť o niečo slabšie, lebo hrudník už má menšiu pevnosť). Samotné odlomenie rebier od hrudnej kosti ale nie je znakom nesprávnej nepriamej masáže srdca, skôr naopak. po aplikácií nasledujú 2 vdychy. Jednou rukou mu pridŕžame hlavu zaklonenú a prstami mu upcháme nos. Druhou rukou pridržíme bradu, aby ostali ústa otvorené a vydýchneme celý obsah pľúc do jeho úst. Pri vydychovaní pozorujeme, či sa postihnutému dvíha hrudník. Po vdýchnutí vzduchu do pľúc sa vzpriamime a odkloníme hlavu postihnutého mierne nabok, aby mohol vzduch voľne unikať. Akonáhle hrudník postihnutého klesne, opakujeme vdýchnutie. Prestávky na kontrolu obnovenia krvného obehu alebo dýchania sa už nevykonávajú

 Postup pri resuscitácii dieťaťa

Dieťa sa považuje za osobu ktorá neprešla pubertou. Postup je formálne zhodný s poskytovaním prvej pomoci dospelému. Resuscitaciu však začiname 5 iniciálnymi vdychmi. Pri dýchaní z úst do úst ale vdychujeme do pľúc menší objem vzduchu (podľa veľkosti dieťaťa). Malým deťom do pľúc vdychujeme iba obsah úst. Nepriama masáž srdca detí sa vykonáva tlakom jednej ruky, malých detí dvoch prstov. Prispôsobiť treba aj silu tlaku. U novorodencov sa používa pomer 1 vdych: 3 kompresia, za predpokladu že sa vykonalo 5 úvodných vdychov.

Agonálne lapavé vdychy sa nepovažujú za normálne dýchanie, a treba okamžite začať s resuscitáciou. U dospelých sa začína kompresiami, pretože sa za primárnu poruchu obeh. sys. považuje srdcová porucha, u detí naopak je primárne považovaná asfyxia (obštrukcia DC)

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist